Dwa szczeniaki na tle płotu

Konsultacje Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt

Wójt Gminy Hrubieszów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy Hrubieszów do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hrubieszów w 2023 roku zgodnie z art. 11a ust. 7, pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 572).

Uwagi do programu można zgłaszać do Urzędu Gminy Hrubieszów, ul. B. Prusa 8, pok. nr 8, w terminie do dnia 7 marca 2023 roku.

docxKonsultacje Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 202321.7 KB