Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Konsultacje Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt

Dwa szczeniaki na tle płotu
fot. pixabay.com

Konsultacje Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt

Wójt Gminy Hrubieszów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy Hrubieszów do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hrubieszów w 2023 roku zgodnie z art. 11a ust. 7, pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 572).

Uwagi do programu można zgłaszać do Urzędu Gminy Hrubieszów, ul. B. Prusa 8, pok. nr 8, w terminie do dnia 7 marca 2023 roku.

docxKonsultacje Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 202321.7 KB

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.