postać krzycząca przez megafon

Konsultacje społeczne

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Hrubieszów nr 67/2023 z dnia 27.07.2023 r. informujemy, że konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 odbędą się w formie online dnia 18.08.2023

Konsultacje społeczne pod następującymi linkami:

godzina 11.00 - link

godzina 14.00 - link