Grafika przedstawiająca grupę osób

Nabór na ławników sądowych

W bieżącym roku upływa kadencja ławników sądowych powołanych na lata 2020-2023.

W związku z tym Rada Gminy  zobowiązana jest najpóźniej w październiku 2023 r. wybrać ławników na kolejną kadencję 2024 -2027. Sam nabór kandydatów na ławników potrwa do 30 czerwca br.

Wszelkie informacje dotyczące zasad wyboru ławników, zgłaszania kandydatów oraz warunków, jakie należy spełnić, by zostać kandydatem na ławnika, znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej