Spadająca kropla na tafle wody

Nabór wniosków w ramach Programu „Moja Woda”

Informuje się, że dnia 3 sierpnia 2023 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”. Program zakłada dofinansowanie na zakup, dostawę, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Moja Woda” można uzyskać w Biurze Programu Czyste Powietrze pod adresem: Al. Kraśnicka 31, pok. 302, 20-718 Lublin oraz pod numerem tel. 81 561 21 57. Informacji telefonicznej w zakresie Programu Priorytetowego „Moja Woda” udzielają również pracownicy biur terenowych WFOŚiGW w Lublinie – Biuro terenowe w Hrubieszowie: tel. 533 307 147.
Dodatkowo więcej informacji o programie można uzyskać na stronie internetowej WFOŚIGW w Lublinie w zakładce: https://www.wfos.lublin.pl/moja-woda-pl.html