Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Nabór wniosków w ramach Programu „Moja Woda”

Spadająca kropla na tafle wody
fot. pixabay.com

Nabór wniosków w ramach Programu „Moja Woda”

Informuje się, że dnia 3 sierpnia 2023 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”. Program zakłada dofinansowanie na zakup, dostawę, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Moja Woda” można uzyskać w Biurze Programu Czyste Powietrze pod adresem: Al. Kraśnicka 31, pok. 302, 20-718 Lublin oraz pod numerem tel. 81 561 21 57. Informacji telefonicznej w zakresie Programu Priorytetowego „Moja Woda” udzielają również pracownicy biur terenowych WFOŚiGW w Lublinie – Biuro terenowe w Hrubieszowie: tel. 533 307 147.
Dodatkowo więcej informacji o programie można uzyskać na stronie internetowej WFOŚIGW w Lublinie w zakładce: https://www.wfos.lublin.pl/moja-woda-pl.html

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.