Dwie postacie podające sobie dłonie na przywitanie na tle domku

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej