Postać krzycząca przez megafon

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego

Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.) o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie
podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie -> pełna treść obwieszczenia dostępna na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie