postać krzycząca przez megafon

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HRUBIESZÓW

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HRUBIESZÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Hrubieszów (obszar zmiany dotyczy działki nr ew. 108/3, zlokalizowanej w obrębie Metelin) -> całość obwieszczenia dostępna na BIP pod tym linkiem