postać krzycząca przez megafon

Obwieszczenie Wójta Gminy Hrubieszów

Obwieszczenie Wójta Gminy Hrubieszów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów – eksploatacja piasku obręb Obrowiec.

 Pełna treść obwieszczenia dostępna na BIPie urzędu pod tym adresem