postać krzycząca prze megafon

Ogłoszenie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy na rok 2024

Wójt Gminy Hrubieszów zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na rok 2024.

Ogłoszenie, Projekt Uchwały Rocznego Programu Współpracy oraz Formularz uwag dostępne są na stronie BIPu: 

https://ughrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=83&action=details&document_id=1934626