flaga UE

Ogłoszenie o naborze oświadczeń

Informuję, że istnieje ponowna możliwość ubiegania się o środki na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR,

w związku z powstaniem oszczędności finansowych podczas realizacji przez Gminę Hrubieszów projektu w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzi pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, który jest realizowany w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

W związku z powyższym, Gmina Hrubieszów, w terminie do dnia 06.07.2022 r. zaprasza wszystkie zainteresowane kwalifikujące się osoby do składania niezbędnych dokumentów w Urzędzie Gminy Hrubieszów w godzinach pracy Urzędu.

UWAGA!

W celu konieczności weryfikacji oświadczeń złożonych przez opiekunów prawnych w zakresie ich poprawności, w szczególności zweryfikowania czy wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie, prosimy o dołączanie do oświadczenia dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia, określonego w oświadczeniu, członka rodziny w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej, który zamieszkiwał w miejscowości objętej PGR.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

loga programu