ilustracja laptopa

Ogłoszenie o naborze wniosków

Informuję, że istnieje możliwość ubiegania się o środki na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. W tym celu Gmina Hrubieszów zamierza złożyć wniosek w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina”, który został ogłoszony w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

W związku z tym, Gmina Hrubieszów, w terminie do dnia 29.10.2021 r. zaprasza wszystkie zainteresowane kwalifikujące się osoby do składania niezbędnych dokumentów w Urzędzie Gminy Hrubieszów w godzinach pracy Urzędu.

UWAGA! 
W celu konieczności weryfikacji oświadczeń złożonych przez opiekunów prawnych w zakresie ich poprawności, w szczególności zweryfikowania czy wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie, prosimy o dołączanie do oświadczenia dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia, określonego w oświadczeniu, członka rodziny w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej, który zamieszkiwał w miejscowości objętej PGR.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Dokumenty:
docxWyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych555.86 KB
docOświadczenie rodzica / opiekuna prawnego119 KB
docOświadczenie ucznia pełnoletniego 119.5 KB

UWAGA! Obowiązujące wzory powyższych oświadczeń zamieszczone są na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr