postać krzycząca przez megafon

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HRUBIESZÓW

O podjęciu przez Radę Gminy Hrubieszów uchwały numer XL/300/2022 z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów w miejscowości Teptiuków.

 Całość ogłoszenia dostępna w BIP pod tym adresem