postać krzycząca przez megafon

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HRUBIESZÓW

o podjęciu przez Radę Gminy Hrubieszów uchwały numer XL/299/2022 z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów w miejscowości Kosmów.

 Cała treść ogłoszenia dostępna w BIPie Urzędu Gminy Hrubieszów pod tym adresem