postać krzycząca przez megafon

Ogłoszenie Wójta Gminy Hrubieszów o otwartym konkursie

Ogłoszenie Wójta Gminy Hrubieszów o otwartym konkursie pn.: "Przygotowanie młodzieżowych drużyn pożarniczych Gminy Hrubieszów do działań ratowniczo – gaśniczych"

 Szczegóły konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod tym adresem