Domek i dwie postaci

Ogłoszenie Wójta Gminy Hrubieszów w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

Odnośniki do ogłoszenia Wójta Gminy Hrubieszów w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://ughrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=83&p1=szczegoly&p2=1743086