Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej na 2024 r.”

Postacie na niebieskim tle z megafonem
fot. pixabay.com

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej na 2024 r.”

Pełna treść wyników otwartego konkursu dostępna jest na BIP Urzędu Gminy Hrubieszów:

https://ughrubieszow.bip.lubelskie.pl/?id=83&action=details&document_id=1966927

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.