Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - OGŁOSZENIE

postać krzycząca prze megafon
fot. pixabay.com

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Hrubieszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

pn.: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej na 2024 r.” Pełna treść dokumentacji konkursowej dostępna w BIP-ie Urzędu Gminy Hrubieszów https://ughrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=83&action=details&document_id=1957704

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.