Ikona z białą literką "I" na czarnym okrągłym tle

Spotkanie w sprawie planowanej przebudowy wodociągów w Dziekanowie

Wójt Gminy Hrubieszów zaprasza mieszkańców/właścicieli działek położonych w miejscowości Dziekanów przez które przebiega sieć wodociągowa z przyłączami na spotkanie dotyczące planowanej jej przebudowy.
Planowany do przebudowy odcinek sieci wodociągowej przebiega wzdłuż:

  • drogi powiatowej nr 3407L relacji Matcze-Hrubieszów na odcinku od posesji nr 2 do posesji nr 101;
  • drogi gminnej 111088 L relacji od drogi powiatowej 3453 L Czortowice – dr. powiatowej 3407 L Dziekanów na odcinku od posesji nr 104 do posesji nr 118;
  • drogi wewnętrznej od posesji nr 66 do posesji nr 69;
  • drogi wewnętrznej od posesji nr 42 do posesji nr 58.

Spotkanie odbędzie się w dniu 21 września 2022 roku o godzinie 1800 w świetlicy wiejskiej w Dziekanowie.

Ze względu na ważność zagadnienia prosi się o obecność wszystkich właścicieli działek usytuowanych wzdłuż planowanej do przebudowy sieci wodociągowej.