fotografia przedstawiająca pole

Szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą, informujemy że możliwość taka istnieje tylko i wyłącznie poprzez aplikację publiczna do zgłaszania strat w gospodarstwie rolnym.

Producent rolny ma możliwość złożenia wniosku o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę na obszarach, gdzie zgodnie z monitoringiem suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, istnieje zagrożenie spadku plonów z powodu suszy. Informacje dotyczące szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, dostępne są na:
Aplikację można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

Warunkiem koniecznym do skorzystania z aplikacji jest posiadanie przez producenta rolnego profilu zaufanego, na podstawie którego nastąpi jego identyfikacja w procesie logowania do systemu.