postać krzycząca przez megafon

Usuwanie folii rolniczych

Wójt Gminy Hrubieszów ogłasza nabór deklaracji do udziału w programie dotyczącym usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Hrubieszów.

W związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie programem priorytetowym pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, Gmina Hrubieszów zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Zadanie będzie obejmować odbiór  folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania  balotów, opakowań po nawozach, opakowań typu Big Bag (z miejsca wskazanego przez gminę) oraz odzysk lub unieszkodliwienie tych odpadów.

Właściciele gospodarstw rolnych zainteresowani udziałem w programie powinni złożyć deklarację wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy Hrubieszów, ul. B. Prusa 8, pokój Nr 9
od dnia 13 marca do 24 marca 2023 r. Do deklaracji należy dołączyć oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, lub wszystkie zaświadczenia o tej pomocy  otrzymane w roku,  w którym rolnik ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych. Deklaracja wraz z oświadczeniem będzie dostępna na stronie internetowej gminy oraz w urzędzie gminy w pokoju Nr 9.

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Hrubieszów dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, planowane podpisanie umowy to czerwiec 2023 r.

Do pobrania:

1. docxDeklaracja19.88 KB

2. docxOświadczenie17.9 KB