Czerwony napis COVID-19

Uwaga, ważna informacja

W związku z rozwojem III fali pandemii wirusa SARS-CoV-2, która powoduje dynamiczny wzrost zakażeń wśród osób, informujemy, że od 22 marca 2021 roku w Urzędzie Gminy Hrubieszów oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej osoby będą przyjmowane jedynie w punkcie obsługi interesanta w godz. 8.00 – 15.00. Wyznaczona w budynku strefa dla osób, którzy zechcą załatwić sprawę w Urzędzie będzie służyć, jedynie do pobrania druków i zostawienia ich wypełnionych w urnach.

Będzie również możliwość komunikacji z wyznaczonym pracownikiem za pomocą wideokonferencji. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała odbyć czynności dotyczące weryfikacji założonej maseczki, sprawdzenia temperatury ciała, dezynfekcji rąk oraz postępować zgodnie z poleceniami pracowników.

W wyznaczonym punkcie samoobsługi będzie mogła znajdować się wyłącznie jedna osoba. W dalszym ciągu jednak zaleca się, jako podstawową formę komunikacji z Urzędem oraz GOPS-em, dostępne rozwiązania telekomunikacyjne (skrzynka podawcza e-puap, poczta elektroniczna, telefon, fax) oraz pocztę tradycyjną. 

Ponadto informujemy, że wszelkie płatności realizowane w kasie Urzędu należy dokonywać w inny możliwy sposób, przelewem na konto Urzędu Gminy – numer: 59 1240 2829 1111 0000 4027 0296, a płatności na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie na numer: 05 1240 2829 1111 0000 4027 1365.

Niniejsze zasady stosowane będą do odwołania, stąd też zaleca się przestrzeganie powyższych zasad dla naszego wspólnego zdrowia i dobra.