węgiel

Wniosek na zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych

W związku realizacją przez gminę Hrubieszów w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 kwietnia 2023 roku, zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) informuje się, że wnioski składać można od dnia 9 stycznia do 28 lutego 2023 roku osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, ul. B. Prusa 8, piętro I, pok. nr 12 bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Do pobrania:

pdfWniosek189.2 KB