znak litery i

SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO – POŻARNICZEGO MARKI FS-LUBLIN

WÓJT GMINY HRUBIESZÓW OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO – POŻARNICZEGO MARKI FS-LUBLIN TYP ŻUK A 15

Dane techniczne pojazdu:

 1. Marka pojazdu: FS-Lublin
 2. Typ pojazdu: Żuk A 15
 3. Rodzaj pojazdu: specjalny – pożarniczy
 4. Nr rejestracyjny: ZAH 139D
 5. Rok produkcji: 1968
 6. Nr podwozia: 72518
 7. Nr silnika: nie ustalono
 8. Liczba miejsc: 6
 9. Rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym
 10. Typ silnika: rzędowy
 11. Pojemność: 2 120 cm3
 12. Stan licznika: 162051 km
 13. Przebieg całkowity: nie ustalono
 14. Masa własna: 1 610 kg
 15. Maksymalna masa całkowita: 2 500 kg

Opis stanu technicznego z uwzględnieniem usterek, wad, niesprawności i braków: Pojazd bez aktualnych badań technicznych, garażowany na terenie zamkniętym, monitorowanym, posiada aktualną polisę OC.
Silnik z oznakami znacznego zużycia, bez możliwości uruchomienia, brudny, zaolejony, obfite wycieki oleju uszczelnieniami, akumulator rozładowany.

Powierzchnie zewnętrzne kadłuba, głowicy i podzespołów zaśniedziałe, utlenione.

Nadwozie typu furgon z wgnieceniami i przetarciami powierzchni lakierniczej. W części dolnej oraz na złączach i powierzchni płyty podłogowej głębokie ogniska korozji. Wnętrze kabiny zdewastowane, brudne. Rama podwozia skorodowana. Wszystkie podzespoły wypracowane, zużyte. Układ wydechowy skorodowany. Układ hamulcowy zużyty, skorodowany. Nadmierne luzy układu przenoszenia ruchu i sterowania. Tarcze kół powierzchniowo skorodowane. Ogumienie OLSZTYN o rozm. 6.50 -16C szt.4, zużyte w ok.60%.

Cena wywoławcza wynosi: 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 brutto).

Przetarg odbędzie się w dniu 06 października 2022 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy Hrubieszów, ul. B. Prusa 8, 22-500 Hrubieszów (I piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100), przelewem na konto Urzędu Gminy Hrubieszów nr  22124028291111000040270283 (Bank PEKAO SA o/Hrubieszów) w terminie do dnia 05 października 2022 roku włącznie. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ środków na konto Urzędu Gminy Hrubieszów w wyżej podanym terminie. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika. Wadium zwracane jest w wysokości dokonanej wpłaty, bez odsetek. Wadium przepada w całości na rzecz Organizatora przetargu, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyla się od podpisania umowy oraz zapłaty ceny nabycia w terminie 7 dni od daty przetargu. Regulamin przetargu oraz obowiązujące przepisy dotyczące przetargu i warunków sprzedaży udostępnione są do wglądu w Referacie Obywatelskim i Ochrony Przeciwpożarowej (III piętro, pok. Nr 25) 

Bliższe informacje związane z przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Hrubieszów, ul. B. Prusa 8, 22-500 Hrubieszów, pok. nr 25 lub pod nr tel. 84 696 26 81 wew. 17 lub 29.

Przedmiot przetargu zostanie wydany nabywcy niezwłocznie po wpływie środków pieniężnych na konto sprzedającego.

Organizatorowi przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.