postać krzycząca przez megafon

Wybory do Gminnej Rady Seniorów w Hrubieszowie

Wójt Gminy Hrubieszów informuje, że w dniu 30 października 2022 roku przeprowadzone zostaną wybory do Gminnej Rady Seniorów w Hrubieszowie na kadencję 2022-2025. 

Wszelkie informacje dotyczące wyborów udzielane są w Urzędzie Gminy Hrubieszów, ul. B. Prusa 8, tel. 84 696 26 81 w. 39 - pokój nr 1A oraz dostępne będą pod adresem: https://ughrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=248 

Zapraszam wszystkich uprawnionych mieszkańców Gminy Hrubieszów do udziału w wyborach.