Ikona czerwonego megafonu na białym tle

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i użyczenia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego