Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Ogłoszenie o naborze kandydatów do Rady Społecznej Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Grupa postaci
fot. pixabay.com

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Rady Społecznej Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

W związku z realizacją Porozumienia Międzygminnego z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie wspólnej realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2024 r. poz. 1315), Rada Porozumienia ogłasza nabór kandydatów do Rady Społecznej MOF.

Rada Społeczna Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (zwanego dalej HOF) wspiera działania Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (zwanego dalej Związkiem ZIT) oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Rady Porozumienia w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030 (zwana dalej Strategią). Rada Społeczna będzie stanowić forum współpracy i dialogu interesariuszy z członkami Porozumienia Międzygminnego, a także sprawować będzie funkcję konsultacyjno–opiniodawczą w sprawach związanych z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii.

Rada Społeczna działać będzie w imieniu wszystkich właściwych dla obszaru realizacji HOF partnerów społecznych i gospodarczych oraz podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, w tym podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji z terenu gmin wchodzących w skład Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Szczegółowe cele oraz zakres działania Rady Społecznej HOF zawarte są w Regulaminie określającym procedurę wyboru składu oraz zakresu działania Rady Społecznej Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Termin naboru kandydatów wyznacza się od dnia 06.03.2024 r. do dnia 21.03.2024 r.

W celu zgłoszenia swojej kandydatury należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, załączony do niniejszego ogłoszenia. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z podpisaną „KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ”, należy podpisać i przekazać drogą pocztową lub osobiście na adres Urzędu Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 1, 22-500 Hrubieszów, z dopiskiem „Rada Społeczna”.

Zgłoszenia można dokonać również poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego, podpisanie go (skan podpisanego odręcznie dokumentu lub dokument opatrzony podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym) i przekazanie drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:

  1. docxFormularz zgłoszeniowy Rada Społeczna27.12 KB
  2. docxRODO Rada Społeczna18.34 KB
  3. docxWspóładministratorzy danych osobowych27.51 KB
  4. docxRegulamin Rada Społ. HOF.33.39 KB

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.