Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Gmina Hrubieszów zaprasza do złożenia ofert dotyczących zamówienia na roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Remont kapliczki murowanej XIX w. w Moroczynie”.

Postać trzymająca czerwony megafon
fot. pixabay.com

Gmina Hrubieszów zaprasza do złożenia ofert dotyczących zamówienia na roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Remont kapliczki murowanej XIX w. w Moroczynie”.

Gmina Hrubieszów zaprasza do złożenia ofert dotyczących zamówienia na roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Remont kapliczki murowanej XIX w. w Moroczynie”. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków. Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego zostały zawarte w treści zapytania ofertowego oraz załączników do niniejszego zapytania.

Do pobrania:

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.