Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Zapytanie ofertowe - Remont kaplicy grobowej De Magura-Madan w Mienianach

Megafon na niebieskim tle
fot. pixabay.com

Zapytanie ofertowe - Remont kaplicy grobowej De Magura-Madan w Mienianach

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: Remont kaplicy grobowej De Magura-Madan w Mienianach, w której zakres wchodzą: wykonanie poziomej izolacji ścian, naprawa tynków zewnętrznych i wewnętrznych, odtworzenie formy zewnętrznych schodów, malowanie ścian zewnątrz i wewnątrz, remont stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie opaski odwadniającej w kaplicy grobowej De Magura-Madan w Mienianach, wpisanej do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Lubelskiego pod nr A/547, należącej do Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Czerniczynie.

Do pobrania:

  1. docxZapytanie_ofertowe.docx27.57 KB
  2. docZałącznik_Nr_1_-_Wzór_formularza_ofertowego.doc42 KB
  3. docxZałącznik_Nr_2_-_Projekt_umowy.docx30.54 KB
  4. pdfZałącznik_Nr_3_-_Przedmiar_robót.pdf246.61 KB
  5. zipZałącznik_Nr_4_-_Dokumentacja_projektowa.zip644.96 KB
  6. pdfZałącznik_Nr_5_-_Decyzja_pozwolenia_na_budowę.pdf355.49 KB
  7. pdfZałącznik_Nr_6_-_Decyzja_Wojewódzkiego_Konserwatora_Zabytków.pdf236.12 KB
  8. pdfZałącznik_Nr_7_-_Pismo_Powiatowego_Zarządu_Dróg.pdf88.08 KB

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.