SP w Czerniczynie

Nauczyciele

Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2022/2023

 1. Dyrektor Szkoły mgr Bożena Nowosad - informatyka
 2. mgr Beata Bielak - religia
 3. mgr Małgorzata Bogucka - edukacja wczesnoszkolna, język rosyjski
 4. mgr Marlena Daruk - edukacja wczesnoszkolna
 5. mgr Grażyna Dyniec - język polski
 6. ks. mgr Andrzej Dzido - religia
 7. mgr Barbara Frykowska - matematyka
 8. mgr Grażyna Jakulewicz - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
 9. mgr Anna Karcz - edukacja przedszkolna, biologia, geografia, pedagog szkolny
 10. mgr Katarzyna Niźnikowska - fizyka, chemia, technika, matematyka
 11. mgr Jerzy Pyc - historia, przyroda, wiedza o społeczeństwie, biblioteka
 12. mgr Ewelina Rybicka - język polski
 13. mgr Alina Sidorowicz - zajęcia logopedyczne
 14. mgr Justyna Świerczek - edukacja przedszkolna
 15. mgr Ewa Tatysiak - edukacja przedszkolna, plastyka, muzyka
 16. mgr Łukasz Wańczycki - wychowanie fizyczne
 17. mgr Agata Zając - język angielski
Kalendarz ścienny

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem roku szkolnego 2022/2023. Uwzględnia on dni wolne od zajęć dydaktycznych.

pdfKalendarz_roku_szkolnego_dla_SP_2022-2023.pdf148.94 KB

Procedury bezpieczeństwa

Tu znajdziecie Państwo dokumenty związane z zapewnieniem Państwa dzieciom bezpiecznego pobytu w szkole w czasie epidemii COVID-19.

 1. pdfZasady organizacji funkcjonowania szkoły COVID-19153.74 KB
 2. pdfProcedury bezpieczeństwa204.03 KB
 3. pdfProcedury bezpieczeństwa w przedszkolu140.25 KB

Ceremoniał szkolny

Sztandar szkoły

Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji właściwych postaw jego poszanowania.

 1. Sztandar szkoły został poświęcony 18. września 2013 r.
 2. Wygląd sztandaru przedstawiają poniższe zdjęcia.

Sztandar szkoły przedstawiający Stanisława StaszicaSztandar szkoły zawierający Godło oraz napis " BÓG HONOR OJCZYZNA"

 1. Sztandar przechowywany jest na korytarzu.
 2. Sztandar jest eksponowany podczas uroczystości.

Poczet sztandarowy

 1. Bierze udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych organizowanych z okazji ważnych wydarzeń szkolnych i lokalnych.
 2. Wybierany jest, co roku spośród uczniów wyróżniających się nienaganną postawą i zachowaniem.
 3. W jego skład wchodzą:
  • chorąży pocztu – uczeń,
  • asysta – uczennica,
  • asysta – uczennica.
 4. Prezentuje się w stroju galowym (biało – czarnym).
 5. Insygnia pocztu sztandarowego:
  • biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
  • białe rękawiczki.

Trojka uczniów szkoły w poczcie sztandarowym

 

Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego:

 1. „zasadnicza” – sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka jest w pozycji „zasadniczej”.
 2. „spocznij” – sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie „spocznij”.
 3. „na ramię” – chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą) na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45 stopni. Płat sztandaru musi być oddalony od barku przynajmniej na szerokość dłoni.
 4. „prezentuj” – z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi prawą ręką sztandar do położenia przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokości barku), następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą ręką drzewce sztandaru do położenia pionowego przy prawym ramieniu. Lewa dłoń chwyta drzewce poniżej prawego barku.
 5. salutowanie sztandarem w miejscu – wykonuje się z postawy „prezentuj”, chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45 stopni. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy „prezentuj”.
 6. salutowanie sztandarem w marszu – z położenia „na ramię” w taki sposób jak przy salutowaniu w miejscu. Komendy: „na prawo patrz” – pochyla sztandar; „baczność” – bierze sztandar na ramię.

Przekazanie sztandaru

Przebieg:

Osoba prowadząca wydaje komendę:

„Proszę o powstanie. Baczność! Sztandar wprowadzić!”

Wejście pocztu sztandarowego (zajęcie miejsca po lewej stronie od wejścia).

„Do hymnu” (postawa sztandaru: salutowanie w miejscu)

„Po hymnie!” (postawa sztandaru: prezentuj, a potem spocznij)

„Baczność! Pani Dyrektor, „osoba prowadząca” melduje gotowość szkoły do przekazania Sztandaru.

Do przekazania Sztandaru wystąp”.

Oba poczty zbliżają się w stronę dyrektora szkoły (postawa sztandaru: podchodzi w postawie „prezentuj”, a potem w postawie „salutowanie w miejscu”).

Chorąży z pocztu przekazującego Sztandar:

„Przekazuję wam Sztandar – symbol Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę”.

Chorąży z pocztu przyjmującego sztandar:

„Przyjmujemy sztandar szkoły. Będziemy o niego dbać, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować Szkołę Podstawową im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie.

Chorąży klęka i całuje Sztandar (postawa sztandaru: „prezentuj”).

Chorąży przekazujący Sztandar podchodzi dwa kroki do przodu i oddaje sztandar chorążemu przyjmującemu Sztandar.

Asysta pocztu przyjmującego sztandar podchodzi do chorążego (postawa sztandaru: „prezentuj”).

Osoba prowadząca wydaje komendę:

„Sztandar wyprowadzić!” (pierwszy wychodzi poczet przekazujący Sztandar, a za nim poczet przyjmujący).

Logo szkoły

Logo szkoły zawierające wizerunek Stanisława Staszica oraz okalające napisy - Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie

Logo szkoły prezentowane jest:
 1. nad głównym wejściem do budynku szkolnego,
 2. na papierze firmowym,
 3. na dokumentach szkolnych,
 4. na zaproszeniach, dyplomach,
 5. na witrynie internetowej naszej szkoły.

Ceremoniał wewnątrzszkolny

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Uczniowie występują w odświętnych strojach uczniowskich. Uroczystość składa się z części oficjalnej (wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego, okolicznościowe przemówienia, wyprowadzenie sztandaru) 

Ślubowanie klas pierwszych
 1. Uroczystość jest przygotowywana przez wychowawcę klasy pierwszej i Samorząd Uczniowski. Uczniowie występują w strojach odświętnych. Podczas ślubowania uczniowie klasy pierwszej stoją na baczność. Sztandar, który trzymają uczniowie z pocztu, skierowany jest w stronę ślubujących. Pierwszoklasiści maja wyciągnięte dwa palce prawej ręki w stronę sztandaru i w skupieniu słuchają roty ślubowania czytanej przez przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego:
  • Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę! Będę się starać być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
 2. Uczniowie na zakończenie powtarzają – ŚLUBUJEMY!
 3. Po złożeniu przysięgi następuje pasowanie na ucznia. Dyrektor szkoły podchodzi kolejno do każdego ucznia i kładąc ołówek na prawe ramię mówi:
  • Pasuję ciebie na ucznia Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława w Czerniczynie.
 4. Pierwszoklasiści otrzymują pamiątkowe dyplomy.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 1. Każdy rok szkolny kończy się uroczystym apelem. Uczniowie występują w strojach odświętnych.
 2. Uroczystość składa się z:
  • części oficjalnej (wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego),
  • pożegnania absolwentów klas szóstych (okolicznościowe przemówienie),
  • części końcowej (przekazanie sztandaru uczniom klas piątych, wyprowadzenie sztandaru).

Dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi

Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:
 1. święta państwowe: rocznica wybuchu II wojny światowej, Święto Odzyskania Niepodległości, Święto Pracy, Święto Flagi, rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 2. uroczystości okolicznościowe.
Czarno biały portret Stanisława Staszica

Patron szkoły

Tam, gdzie wody Huczwy rozległymi meandrami płyną... żył i działał niegdyś ksiądz Stanisław Staszic – patron naszej szkoły.

Wbrew pierwszemu wrażeniu, nie był on tylko skromnym duchownym. Dał się poznać jako światły człowiek o rozległym wykształceniu, a w pierwszych latach XIX wieku już na tyle majętny, że był w stanie nabyć dobra hrubieszowskie. Liczył już wtedy sobie ponad 45 lat.

W pierwszych zdaniach jego biografii znajdujemy dość zdawkowe sformułowania: "polski działacz oświeceniowy, pionier spółdzielczości, pisarz polityczny, publicysta, filozof i tłumacz, przyrodnik, geograf i geolog, minister i radca stanu Księstwa Warszawskiego, zastępca ministra oświaty Królestwa Polskiego i wreszcie minister stanu Królestwa Polskiego". To imponujące, ale brzmi obco, urzędowo.

"Staszic był jednym z czołowych reformatorowi uczonych polskiego oświecenia i prekursorem spółdzielczości" – czytamy w innym źródle historycznym.

Czym sobie na takie zdanie zasłużył?

Jak do tego doszedł?

Cóż takiego uczynił, by potomni taką pamięć o nim zachowali?

W pierwszych 24 latach swego życia wytrwale zdobywał wykształcenie ukoronowane studiami w paryskim Colle'ge de France w zakresie nauk fizycznych i przyrodniczych oraz na uczelniach niemieckich w Lipsku i Getyndze.

Po powrocie do Polski z roku na rok coraz intensywniej angażował się w życie społeczne, gospodarcze i polityczne szarpiącej się z zaborcami i własnymi słabościami ojczyzny. Wszelkimi sposobami próbował rodaków namówić do skorzystania ze swoich pomysłów na uzdrowienie sytuacji. Teoria do współczesnych mu ludzi nie przemówiła.

W latach 1798-1799 Staszic w celach naukowych podróżował po kraju, prowadząc badania geologiczne i geograficzne. Zapewne w wyniku tych badań stwierdził, że to właśnie na ziemiach hrubieszowskich uda się stworzyć model państwa sprawiedliwego, dostatniego ekonomicznie, opartego na zasadach równości społecznej (chłopi zostali zwolnieni z pańszczyzny). To przedsięwzięcie zyskało nazwę Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie (TRH) i powstało w 1816 r.

Nasz Czerniczyn był jedną z 9 miejscowości wchodzących w skład tego spółdzielczego mini-państwa, liczącego około 4000 mieszkańców. TRH miało własne 3 młyny, tartak, cegielnię, kuźnię, karczmy, magazyny, 500 zakładów tkackich, a nawet Bank Pożyczkowy, który udzielał kredytów m.in. na budowę murowanych domów i różnorodne inwestycje.

Staszic wydzielił z ziem fundacji własność wspólną, którą przeznaczył na budowę szkół oraz szpitala. Zadbał również o pomoc dla sierot (funkcjonowało tam coś na kształt współczesnych rodzin zastępczych), chorych i starców. Gospodarze musieli udzielać sobie wzajemnie pomocy w przypadku pożaru, gradobicia czy nieurodzaju.

Towarzystwo utrzymywało również zdolnych młodzieńców, którzy mogli (mimo przynależenia do stanu chłopskiego) kształcić się w Szkole Głównej. Staszicowi również zawdzięczali nasi przodkowie popularyzację i rozwój szkolnictwa: TRH utworzyło bowiem 5 szkół elementarnych.

Nasz patron dbał też o funkcje wychowawcze i podniesienie poziomu moralności na terenie TRH. W tym "modelowym państwie" (zwanym przez niektórych hrubieszowską utopią) nie było sądów. Drobne wykroczenia skutkowały obowiązkiem naprawienia szkód i zapłaty grzywny, przeznaczonej na cele socjalne. Ciężkie przestępstwa karane były usunięciem z Towarzystwa.

Ludność Towarzystwa Rolniczego była wolna i niezależna ekonomicznie od szlachty. Żyli godnie, pracowali, rozwijali swe talenty, pomagali sobie wzajemnie, uczyli się życia w nowoczesnym jak na tamte czasy społeczeństwie, bogacili się stopniowo.

To nasz patron Stanisław Staszic model takiego życia stworzył w TRH, by pokazać go jako wzór do naśladowania całej Polsce, by udowodnić, że tak mógłby wyglądać i rozwijać się cały kraj.

Wtedy niewielu mu uwierzyło.

My wybraliśmy tego wspaniałego rodaka na patrona naszej szkoły, by podobnie jak on zdobywać wytrwale wykształcenie, by uczyć się budować mądre i zgodne społeczeństwo, by wreszcie wprowadzać w życie jego myśl:

"Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada".

23. kwietnia nasze przedszkolaki obchodziły Dzień Ziemi. Z tej okazji dzieci wykonały doświadczenie „Nasza Ziemia żyje”. Wielką radość sprawiło dzieciom obserwowanie zjawiska powstawania musującej planety. W związku z powrotem do zajęć stacjonarnych został rozstrzygnięty przedszkolny konkurs plastyczny pt. „Wiosenne kwiaty, ptaki i inne oznaki”. Dzieci biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy oraz upominki.

{gallery}Dzien_Ziemi{/gallery}

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvs" position.

Wróć do początku strony